به وبسایت چینی نور خوش آمدید

قیمت رایج: 5,500 ﷼ قیمت ما: 150,000 ﷼
سرویس
رنگ

با توجه به نیاز جامعه امروز به تولیدات با کیفیت داخلی ظروف چینی و سرامیک با بالاترین کیفیت ممکن ساخته میشود.


با توجه به نیاز جامعه امروز به تولیدات با کیفیت داخلی ظروف چینی و سرامیک با بالاترین کیفیت ممکن ساخته میشود.

According to the need of today's society for domestic quality products, porcelain and ceramic dishes are made with the highest possible quality.

آدرس توليد کننده : باریستا

توضیحات

  • Execption
    09 آبان 1393 11:18

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis accusamus alias doloribus aliquam voluptas cupiditate animi officia temporibus dicta iure.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis accusamus alias doloribus aliquam voluptas cupiditate animi officia temporibus dicta iure.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis accusamus alias doloribus aliquam voluptas cupiditate animi officia temporibus dicta iure.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis accusamus alias doloribus aliquam voluptas cupiditate animi officia temporibus dicta iure.

Leave A Review

Related products